közösségépítés(z), körösségépítés(z)


A féléves tervezési feladatunk a kiiírás szerint egy közösségi ház volt a gyóni Kör utca lakosainak. A helyszínt a Kör utca mentén nekünk kellett megtalálnunk. 
A tervezést a helyszín és a jövendőbeli használók - a helyi lakosok megismerésével kezdtük. Összeállítottunk egy kérdőívet és bekopogtunk minden házhoz, hogy felmérjük a helyiek igényeit, tájékozódjunk elképzeléseikről, a témával kapcsolatos érzésekről. Hamarosan kiderüt, hogy a közösségi ház építése helyett sokkal inkább szükség van a meglévő környezet, a (közösségi) tér életrehívására és a közösségi szellem erősítésére.
Hamar döntésre jutottunk, hogy ház tervezése helyett közösségi teret fogunk tervezni. Elhatároztuk, hogy a félév végén nem elképzelt tervet nyújtunk be, hanem inkább egy valós projektet viszünk véghez.  A helyiek bevonásával, igényeiket megismerve közösségi akció - tervezés szervezésébe kezdünk, hogy szebbé, élhetőbé tegyük a Kör utca egy-egy szeletét. Célul tűztük ki, hogy a végeredmény egy megvalósult elem legyen - akármilyen kicsi is, de tapintható lezárása a féléves tanulmányunknak és elegendő indító eleme egy közösségi akaraton alapuló folyamatnak.


A folyamtba bevontuk a helyismerettel és mérhetetlen lelkesedéssel rendelkező Trafik Kört. A Trafik Kör dabasi építészekből és más társművészetekből jött lelkes csapat. Vezetőjük Ligetvári István. Munkásságuk és hitük követendő példa. 
Hogy a helyiek igazán sajátjuknak érezhessék, ezért fontosnak tartottuk bevonni őket a teljes tervezési folyamatba a koncepcionálástól kezdve a kivitelezésig. 

A hely pontos megismerése, a lehetséges tervezési pontok kijelölése után a tervezési program kialakításához beszélgetésre hívtuk a lakosokat. Egy közös vidám szalonnasütést szerveztünk, ahol mindenki elmondhatja elképzelését. Az eseményt szórólapokkal, plakátokkal és a helyi médiában riporttal és reklámmal hirdettük. 

Bár aznap hatalmas szélvihar volt, a szalonnasütés elmaradt, de a közeli családsegítő épületében késő estig tartott a beszélgetés. Sok javaslattal, rengeteg tapasztalattal térhettünk vissza a rajzasztal mellé. A beszélgetések során kiderült, hogy elsősorban a Kör utca mentén fellelhető teresedések tájépítészeti elemekkel történő kezelésére lenne szükség. A helyiek megfogalamzásában szükség lenne a teret kijelölő utcabútorokra. A megbeszélés végén úgy búcsúztunk el, hogy nemsokára a téren elhelyezhető bútorok, térelemek terveivel térünk vissza, amik a felmért igények szerint készülnek.
A félév végére vázolódott számunkra közösségi tervezés folyamata Gyón példáján keresztül. Hogy a folyamat ne szakadjon félbe, a Mesterkurzus egészét bevontuk a folytatásba, így Mestereink a térbútorok megtervezésére egy tervpályázatot írtak ki közöttünk. A torténet folytatódik...